Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZtpmXGYmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cathay Life

Cùng Gieo Mầm Hôm Nay - Cho Tương Lai Phồn Thịnh

  • hZWYmZtpmXGYmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlrbZtqb7Cx

Company Menu

Company activity

Vẽ tranh thiếu nhi Cathay với chủ đề “Em vẽ ước mơ của em”

By: Cathay Life | Posted: Fri, 05/15/2020 - 17:52

Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi Cathay với chủ đề “Em vẽ ước mơ của em” do Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp với công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tổ chức. Chất lượng tranh dự thi ngày càng được nâng cao đã chứng tỏ được sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, góp phần tạo ra sân chơi mới bổ ích, sáng tạo dành cho các bạn học sinh từ 6 đến 10 tuổi cũng như tập thể nhà trường trên cả nước.

 

Comment

hZWYmZtpmXGYmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSaa2Whq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWRnl5eXnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYmZtpmXGYmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...